top of page
ashley-batz-betmVWGYcLY-unsplash.jpg

WAT IS COACHING?

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat je kunt inzetten om gewenste veranderingen duurzaam te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach de coachee als gelijkwaardige partner ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De coach en de coachee nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. De coachee krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis, vaardigheden en het inzicht in eigen talenten en kwaliteiten. Ook je valkuilen en andere aandachtspunten zullen naar de oppervlakte komen. Op deze manier wordt de coachee bekwamer in het bereiken van de eigen gestelde doelen. 

 

Er kan op 2 verschillende niveaus gecoacht worden, afhankelijk van de coachvraag:

 

Coaching op het niveau van gedrag gaat met name om het instrueren, het verbeteren van je vaardigheden, verhelderen van inzicht en het inzichtelijk maken hoe je op een bepaalde manier om kunt gaan met situaties. 

 

Hierbij ligt het accent dus op ‘doen’, waarbij zijdelings ook het denken en voelen ter discussie komen te staan. 

 

Een ander niveau waarop de coachvraag onderzocht kan worden is op het niveau van de grondhouding. Hierbij wordt de aandacht besteed aan de wijze van denken en de betekenis van gevoelens, de dieperliggende gevoelswaarden. 

 

Het accent van coaching ligt dan niet zozeer op de wijze van ‘doen’ maar juist op het inzichtelijk maken van de innerlijke denk- en gevoelswereld. 

 

Om erachter te komen op welk niveau jouw coachvraag zich afspeelt en hoeveel sessies we nodig hebben, gaan we samen op onderzoek uit. Waar ligt jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag en welke doelen en acties kunnen we daaraan koppelen? Dit doen we door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende methodieken, tools en technieken. 

 

Ik werk onder andere met een Kleurentest of Drijfverentest die is gebaseerd op de eeuwenoude Enneagramleer. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de negen beschreven drijfveren universeel zijn en dat ieder mens deze in meer of mindere mate in zich heeft. Ieder mens bezit hierbij zijn unieke persoonlijke kleurenpalet dat drijfveren, kwaliteiten en valkuilen in kaart brengt. We zullen onderzoeken vanuit welke motivatie jij handelt en wat voor type mens jij bent. Hierbij kun je denken als de Leider, de Levensgenieter, de Helper, de Perfectionist etc. 

 

Ook zullen we een kijkje nemen in het principe van Verbindend communiceren van Rosenberg, misschien komt Voice Dialogue aan bod, zullen we Systemisch werk inzetten of gaan we wandelcoachen. Dit zijn een paar voorbeelden van de technieken en methodieken die ik beheers en die ik zal inzetten om tot een optimaal resultaat te komen.

bottom of page